Manja slova Veća slova RSSVijesti

10.09.2019.

ODRŽANA OBUKA DIREKTORA ŠKOLA U KOJIMA SE REALIZUJU MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA DIREKTORA ŠKOLA U KOJIMA SE REALIZUJU MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je u petak, 06.09.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao jednodnevnu obuku za direktore i pomoćnike direktora koji od školske 2019/2020. godine, realizuju modularizovane obrazovne programe.

10.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, NAUTIČKI TEHNIČAR, TEHNIČAR MEHATRONIKE, PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR, NAUTIČKI TEHNIČAR, TEHNIČAR MEHATRONIKE, PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 05.09.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Brodomašinski tehničar, Nautički tehničar, Tehničar mehatronike, Ekonomski tehničar i Pravno-administrativni tehničar.

06.09.2019.

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI 8. SEPTEMBAR

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI 8. SEPTEMBAR

Centar za stručno obrazovanje je uoči Međunarodnog dana pismenosti, 06. septembra organizovao radionicu na temu “Značaj pismenosti i obrazovanja za lični, porodični i napredak zajednice“ za pripadnice RE populacije u prostorijama porodičnog centra Kamp na Koniku.

06.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME TEHNIČAR HEMIJSKO-FARMACEUTSKIH PROCESA I ISPITIVANJA, OPERATER HEMIJSKIH PROCESA I ISPITIVANJA, PRODAVAČ, TEHNIČAR MODNOG DIZAJNA I MODNI KROJAČ

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME TEHNIČAR HEMIJSKO-FARMACEUTSKIH PROCESA I ISPITIVANJA, OPERATER HEMIJSKIH PROCESA I ISPITIVANJA, PRODAVAČ, TEHNIČAR MODNOG DIZAJNA I MODNI KROJAČ

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 28.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja, Operater hemijskih procesa i ispitivanja, Prodavač, Tehničar modnog dizajna i Modni krojač.

06.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME IZ SEKTORA INŽENJERSTO I PROIZODNE TEHNOLOGIJE I SEKTORA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME IZ SEKTORA INŽENJERSTO I PROIZODNE TEHNOLOGIJE I SEKTORA INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 02. i 03.09.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Elektrotehničar energetike, Elektrotehničar elektronike, Elektrotehničar elektronskih komunikacija, Elektrotehničar računarskih sistema i mreža, Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija, Elektroinstalater i Monter elektronske komunikacione infrastrukture.

03.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME MUZIČKI IZVOĐAČ I MUZIČKI SARADNIK ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME MUZIČKI IZVOĐAČ I MUZIČKI SARADNIK ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je od 28. do 30.08.2019. godine, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Muzički saradnik i Muzički izvođač.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANI OBRAZOVNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 30.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovani obrazovni program Ekonomski tehničar.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME EKONOMSKI TEHNIČAR I PRAVNO-ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR ZA PLANIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 29.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Ekonomski tehničar i Pravno-administrativni tehničar.

02.09.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU, GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU, KOZMETIČKI TEHNIČAR I KOZMETIČAR

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU, GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU, KOZMETIČKI TEHNIČAR I KOZMETIČAR

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 27.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Građevinski tehničar za visokogradnju, Građevinski tehničar za niskogradnju i hidrogradnju, Kozmetički tehničar i Kozmetičar.

30.08.2019.

ODRŽANA OBUKA NASTAVNIKA KOJI ĆE REALIZOVATI MODULARIZOVANE OBRAZOVNE PROGRAME TEHNIČAR ZA CARINU, ŠPEDICIJU I ORGANIZACIJU TRANSPORTA, FRIZER I OBRAZOVNE PROGRAME SA PRILAGOĐENIM IZVOĐENJEM I DODATNOM STRUČNOM POMOĆI, POMOĆNIK FRIZERA, FRIZER I KUVAR

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je 23.08.2019. godine, u svojim prostorijama u Podgorici, organizovao obuku nastavnika koji će od školske 2019/2020. godine, realizovati modularizovane obrazovne programe Tehničar za carinu, špediciju i organizaciju transporta, Frizer i obrazovne programe sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći (za učenike sa smetnjama sluha i/ili teškoćama u učenju), pomoćnik frizera, frizer i kuvar.