Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.03.2022.

Održan sastanak sa pedagozima i psiholozima srednjih stručnih i mješovitih škola

Održan sastanak sa pedagozima i psiholozima srednjih stručnih i mješovitih škola U cilju analize i pružanja savjetodavne podrške školama, predstavnici Centra za stručno obrazovanje su 28.02.2022. godine održali online sastanak sa pedagozima/psiholozima srednjih stručnih i mještovitih škola, kao važnim karikama u podizanju kvaliteta nastavnog procesa.

01.03.2022.

Učenik iz Crne Gore osvojio bronzanu medalju na Zimskom izazovu u okviru pripreme za Međunarodnu ekonomsku olimpijadu

Učenik iz Crne Gore osvojio bronzanu medalju na Zimskom izazovu u okviru pripreme za Međunarodnu ekonomsku olimpijadu

JU Centar za stručno obrazovanje je u skladu sa svojim nadležnostima dobio poziv za učešće učenika srednjih stručnih škola na takmičenju iz oblasti ekonomije u „Zimskom izazovu u okviru pripreme za Međunarodnu ekonomsku olimpijadu“ - IEOx WinterChallenge (IEOx WiC). IEOx WiC je otvoreno onlajn takmičenje koje je kreirala IEOx zajednica za sve učenike mlađe od 21 godine. Na takmičenju je učestvovalo više od 500 učesnika iz 31 zemlje svijeta.

24.02.2022.

Rezultati selekcije učenika za učešće u projektu "Povezani kroz mobilnost" nakon II faze

Rezultati selekcije učenika za učešće u projektu "Povezani kroz mobilnost" nakon II faze

Nakon usmene provjere kompetencija učenika, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, sedmočlana komisija sastavljena od predstavnika Centra za stručno obrazovanje, zajedno sa još dva predstavnika partnera na Projektu iz Poljske, izvršila je bodovanje učenika u II fazi.

24.02.2022.

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz oblasti Drumski saobraćaj

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz oblasti Drumski saobraćaj

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 14.02.2022. godine, u svojim prostorijama, organizovao obuku članova radne grupe za pisanje standarda stručnih kvalifikacija koji predstavljaju osnovu za izradu obrazovnih programa Tehničar drumskog saobraćaja i Vozač motornog vozila. Radna grupa će raditi na izradi sedam standarda stručnih kvalifikacija: Tehničar za transport tereta u drumskom saobraćaju, Tehničar za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Tehničar za bezbjednost u drumskom saobraćaju, Tehničar za logistiku i intermodalni transport, Vozač motornog vozila za transport tereta, Vozač motornog vozila za prevoz putnika i Pomoćnik u drumskom saobraćaju.

17.02.2022.

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, podsektora Ugostiteljstvo

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Trgovina, turizam i ugostiteljstvo, podsektora Ugostiteljstvo

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 14.02.2022. godine, u svojim prostorijama, organizovao obuku članova radne grupe za pisanje standarda stručnih kvalifikacija koji predstavljaju osnovu za izradu obrazovnih programa Konobar, nivoa III i Restorater, nivoa IV1. Radna grupa će raditi na izradi sedam standarda stručnih kvalifikacija: Pomoćnik barmena, Servir, Barista, Barmen, Restoranski konobar, Glavni barmen i Glavni konobar.

11.02.2022.

Rezultati selekcije učenika za učešće u projektu "Povezani kroz mobilnost" nakon I faze

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, petočlana komisija sastavljena od predstavnika Centra za stručno obrazovanje, izvršila je bodovanje kandidata u I fazi.

07.02.2022.

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Inženjerstvo, proizvodne tehnologije (mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i automatizacija i dr.), podsektor Mašinstvo, oblast Proizvodno i

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 02.02.2022. godine, organizovao online preko aplikacije „Zoom“ obuku članova radne grupe za pisanje standarda stručnih kvalifikacija koji predstavljaju osnovu za izradu obrazovnih programa Tehničar za kompjutersko konstruisanje i dizajn u mašinstvu, Tehničar obrade metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama i Obrađivač metala rezanjem na konvencionalnim i CNC mašinama.

07.02.2022.

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Zdravstvo i socijalna zaštita, podsektora Zdravstvo, oblast Zdravstvena njega

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Zdravstvo i socijalna zaštita, podsektora Zdravstvo, oblast Zdravstvena njega

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 04.02.2022. godine, u svojim prostorijama, organizovao uživo i online preko aplikacije „Zoom“ obuku članova radne grupe za pisanje standarda stručnih kvalifikacija koji predstavljaju osnovu za izradu obrazovnog programa Zdravstveni tehničar. Radna grupa će raditi na izradi četiri standarda stručnih kvalifikacija: Zdravstveni tehničar za rad u hospitalnim ustanovama, Zdravstveni tehničar za rad u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, Zdravsteni tehničar za rad u predškolskim ustanovama i Zdravstveni tehničar za gerijatriju i palijativnu njegu.

04.02.2022.

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Rudarstvo, metalurgija, hemijska industrija, podsektora Metalurgija

Održana obuka za članove radne grupe koji će učestvovati u izradi standarda stručnih kvalifikacija iz sektora Rudarstvo, metalurgija, hemijska industrija, podsektora Metalurgija

U okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja i izrade modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa, Centar za stručno obrazovanje je 27.01.2022. godine, u svojim prostorijama, organizovao obuku članova radne grupe za pisanje standarda stručnih kvalifikacija koji predstavljaju osnovu za izradu obrazovnih programa Tehničar metalurgije i Obrađivač plemenitih metala i legura. Radna grupa će raditi na izradi četiri standarda stručnih kvalifikacija: Tehničar industrije aluminijuma, Tehničar industrije čelika, Obrađivač plemenitih metala i legura u čvrstom stanju i Obrađivač plemenitih metala i legura u tečnom stanju.

25.01.2022.

Poziv učenicima iz oblasti ekonomije za učešće u „Zimskom izazovu u okviru pripreme za Međunarodnu ekonomsku olimpijadu“ - IEOx WinterChallenge (IEOx WiC)

IEOx WiC je otvoreno onlajn takmičenje koje je kreirala IEOx zajednica za sve učenike mlađe od 21 godine. Do sada je registrovano više od 450 učesnika iz 31 zemlje svijeta.